»

תקנון האתר

1.      כללי

1.1.  חברת רותי ושרה אחזקות בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר") הינם מקימי אתר:  www.ospa.co.il

           (להלן: "האתר") המשמש כאתר המציג לגולשים מידע אודות 02 ספא ובר הממוקם ברחוב קויפמן 2, ת"א. בין החומר המוצג, מידע אודות הטיפולים המתקיימים בספא, מחירים, טפסי התקשרות ותכנים אינפומטיבים נוספים בתחום איכות החיים.  השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים, כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

 1.2.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

 1.3.  אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמת החברה, מראש ובכתב, הינו אסור בהחלט.

 1.4.  השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1.5.  תקנון האתר מתייחס, לכל הגולשים באתר, משתמשיו ומזמיני השירותים, לפי העניין.


 2.  הסכמה לתנאי שימוש באתר

 2.1.  משתמש האתר מצהיר בזה כי הוא מסכים למלוא התנאים המפורטים בתקנון זה ולמלוא תנאי השימוש באתר.

 2.2.  אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. היה ותעשה כן, כל נזק שייגרם לך, אם ייגרם, יהיה באחריותך הבלעדית והחברה לא תשא באחריות כלשהי.

 2.3.  החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד מתנאי השימוש.

 2.4.  בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה את הדברים הבאים:

 2.4.1.  התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או לגוף כלשהו.

 2.4.2.  הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.

 2.4.3.  הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

 2.4.4.  הפצת "דואר זבל", או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.


2.4.5.  שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.

 2.4.6.  העתקת תמונות המצויות באתר ו/או כל מייצג או מידע אחר המתפרסם באתר.

 2.4.7.  פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

 2.4.8.  הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ("פריים"), או כחלק מאתר אחר ("מירור"), ללא הסכמתה החברה, מראש ובכתב.

 2.4.9.  שימוש בכל רובוט, "תולעת" , מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאינדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

 2.4.10.  להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

 2.4.11.  שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

 2.4.12.  לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לכל מטרה שהיא ובכלל זה (אך לא רק) למטרות רווח ו/או בלתי חוקיות. כמו כן, למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

 2.5.  יש וכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר ולרוכשם, תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו נושאים אופי אישי. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף 5 להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות").

 2.6.  במהלך הרישום הנך מתבקש לספק לנו מידע, שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת ומספר טלפון.

 2.7.  הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי המתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

2.8.   החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת. 

3.  הסרה או הגבלה של תכנים באתר

3.1.  החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה.


3.2.  בתנאי שימוש אלה: "תכנים" - לרבות כתבות, סקירות, נתונים, כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים, מידע, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות משתמשי האתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג´.

 3.3.  חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על החוק. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים: 

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לצ´ט בו הנך נמצא.

3.4.  במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי או לא מוסרי,  הינך מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה דרך עמוד "צור קשר" באתר.  


4.  הגבלת אחריות של מפעילת האתר

 4.1.  השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 4.2.  החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.


5.  הגנה על פרטיות

5.1.  הסכמה לתנאי השימוש באתר כמוהה כהסכמתך לעשות שימוש בכתובות דואר האלקטרוני שלך לצורך קבלת תכנים ודואל"ים וכן הסכמה להעברת נתונים אלה לגופים מסחריים אחרים.

 5.2.  מדיניות הפרטיות יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו היא משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע לך על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

 5.3.  החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים (שלא במסגרת מסחרית), אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי.

 5.4.  החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

 5.5.  החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים במידה והצטרפת לרשימת התפוצה.


6.  קניין רוחני

6.1.  כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים, התמונות והמידע שהם מכילים, הם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.

6.2.  אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, בכולם או בחלקם, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, תמונותיו, פרטיי המפרסמים, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה בלבד.

 6.3.  כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש.


9.  שונות

 9.1.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, תכניו, מבנהו, מחיריו, סוגי  נותני השירות וכל הקשור לאתר ללא הודעה מראש.

 9.2.  החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

 9.3.  הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש המפורטים לעיל.

 9.4.  תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברו.

 9.5.  על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל באזור תל-אביב יפו ובבתי משפט אלה בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.


10.שאלות ובירורים

 10.1.  לבירורים, הערות, הבהרות ושאלות, ניתן לפנות אל מרכז שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-5162255, או באמצעות יצירת קשר דרך טופס "צור קשר" אליו ניתן להגיע דרך תפריט האתר.
חבילת ספא חברות הכי טובות
זה לא משנה אם הכרתן בצבא, בבי"ס, בעבודה או אם רק לפני שבוע הכרתן - מגיע לכן יום כיף מושלם רק לשתיכן! בואו להתפנק בספא שלנו בחבילה מיוחדת לחברות הכי טובות.
מחיר: 590 ₪
חבילת ספא לאמא ובת
קשר בין אמא ובת הוא כנראה הקשר הכי מיוחד בעולם ואנחנו כאן כדי שתוכלו לחגוג אותו כמו שצריך. בואו להתפנק במשותף בספא שלנו עם חבילת טיפולים לאמהות ובנות.
מחיר: 490 ₪

דף הבית אודות מגזין ספא ולייף סטייל מפת אתר צור קשר
חייג/י
נגישות נציג
בוואטסאפ
ניווט
למקום
ניגודיות גבוהה הגדלת טקסט הדגשת קישורים סגור תפריט נגישות